Grundejerforenings opbygning og organisering

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en to års periode. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Herudover vælges en revisor og en revisor-suppleant.

Alle medlemmer i ejerkredsen kan stille op til valg på generalforsamlingen, der afholdes marts.

Desværre lykkedes det ikke på den ordinære generalforsamling at sætte en fuld bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen består pt. af 4 medlemmer indtil generalforsamlingen i 2022.

Formand

Peter Skov Hansen

Dalsø Park 59

3500 Værløse

peter@oeconoma.dk

Kasserer

Jørgen Rasmussen

Dalsø Park 17B

3500 Værløse

leneogjorgenras@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Rasch

Dalsø Park 61

3500 Værløse

jorgen@rasch3500.dk

Bestyrelsesmedlem

Malene Mollerup

Dalsø Park 39A

3500 Værløse

Bestyrelsesmedlem

Vakant