Parkering og færdsel

Uddrag fra Ordensreglementet:

”Parkering:

  • Parkering er tilladt på de afmærkede pladser.
  • Desuden er fortovsparkering med to hjul på asfalten og to hjul på fortovet tilladt, dog således at der er plads til en barnevogn kan passere mellem hus/hav og bil.
  • Det er ikke tilladt at parkere med alle fire hjul på områder, der er belagt med SF-sten eller på fælles arealer i øvrigt.
  • Parkering på adgangstorvene er ikke tilladt.
  • Parkering er ikke tilladt på katastrofeveje (vejen ind og ud af bebyggelsen – kommunal bestemmelse)
  • Det er ikke tilladt at parkere på stierne og adgangstorvene mellem husene (de flisebelagte områder)
  • Det er ikke tilladt at parkere, så man er til gene forandre.
  • Campingvogne, trailere og lignende må alene parkeres i forbindelse med rengøring, flytning el. lignende i en kortvarig periode
  • Langtidsparkering bør foregå enten i egen carport eller på arealet ved Nordvolden


Færdsel og hastighed:

  • Inden for grundejerforeningens område skal der altid køres efter forholdene, dog max 30 km/t.”